آقا مهدی دنبلی ضرابی

وکیل الرعایا

 

آقا مهدی ملقب به وکیل الرعایا پنجمین فرزند ذکور آقا محمد دنبلی ضرابی و برادر کوچکتر فتحعلی خان ملک الشعرا و معاصر آقامحمدخان و فتحعلی شاه قاجار بود. به نوشته عبدالرحیم خان کلانتر، وی حکومت قم و کاشان و جوشقان و کامو و نطنز را تا حدود اصفهان بعهده داشت. بعد از سالها حکمرانی در مناطق مذکور با سپردن حاکمیت خود به پسرش میرزا ابوالحسن خان که او هم ملقب به وکیل الرعایا گردید به کربلا مهاجرت نمود و خانه ای در مجاورت صحن مقدس حضرت سیدالشهدا و همچنین مقبره ای در آن صحن برای خود خریداری نمود و تا آخر عمر مشغول عبادت شد و در مقبره خود مدفون است.

کاروانسرای آقامهدی واقع در بازار کاشان از آثار ایشان میباشد که برای اسکان بازرگانان تبریز و خوی و باکو و دربند ساخته شده است. این کاروانسرا در سه طبقه با گچ و آجر بنا گردیده و دور تا دور آن در هر سه طبقه حجره هائی با آشپزخانه و صندوقخانه مجزا قرار گرفته و در هر طبقه معبری به تیمچه سرپوشیده در نظر گرفته شده تا بتوانند کالاها را  تا درب حجره ها حمل نمایند. در محوطه کاروانسرا استخر آب بزرگی ساخته شده و باغچه های مشجر و محوطه های گل کاری شده به همراه چاه آبی جهت استفاده ساکنان ساخته شده است. چاه آب مذکور «خان گلشن» نامیده میشود.   

از تنها فرزند وی میرزا ابوالحسن خان نیز که بمدت پنج سال حکومت کاشان را بعهده داشت ، از ایشان 6 فرزند ذکور باقی ماند. که هرکدام از هنرمندان و دانشمندان زمان خود محسوب میگردیدند و به ترتیب سن عبارتند از: میرزا محمدخان وکیل الرعایا، میرزا عبدالوهاب، میرزا ابوالقاسم خان، میرزا علی نقی خان، میرزا نصرالله خان و میرزا اسدالله خان .

 

تصویری از کاروانسرای آقامهدی(بازار کاشان)