کیقباد خان دنبلی

آقاخان

کیقباد خان معروف به آقاخان  فرزند کلبعلی خان و نواده حاج غلامعلی خان بسال 1281 خورشیدی در شهر خوی متولد شد و تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در آن شهر و در دبیرستان سیروس به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل وارد آموزشگاه افسری شد. در سال 1311 خورشیدی  فارغ التحصیل و بعنوان فرمانده دسته مرند منصوب گردید و مدت 3 سال درآن شهر خدمت کرد. مرحوم آقاخان طبع شعر داشت و فردی کاردان و سخاوتمند و شوخ طبع بود و از مالکین بزرگ خوی محسوب میشد. در سال 1314 خورشیدی  به ژاندارمری شیراز که فرماندهی آن با سرتیپ دولوی قاجار بود منتقل گردید و بدلیل رفتارهای نامناسب نامبرده با وی درگیر شد و در مراسم صبحگاهی به روی او شمشیر کشید. واقعه به شاه گزارش گردید و با دستور وی آقاخان اخراج گردید. بعد از دو سال مجددا" به خدمت فرا خوانده و در دفتر ارکان حرب مشغول شد. سپس با درجه سروانی به لشکر مشهد انتقال یافت وآجودان سرهنگ خداداد فرمانده لشکر بود. در آن زمان که حزب توده طرفدارانی در میان ارتشیان داشت  و حاکمیت وقت در پی شناسائی و دستگیری آنان بود، تعداد 34 نفر از افسران وابسته به حزب توده در لشکر مشهد موفق به فرار شدند بدنبال این واقعه فرمانده لشکر مشهد بازنشسته شد و آقاخان با یک درجه تنزل مجددا" به ارکان حرب منتقل گردید.

کیقبادخان در سال 1326 خورشیدی که مجددا" به درجه سروانی رسیده بود بنا به درخواست خود به شهربانی منتقل گردید و با درجه سرگردی به سمت رئیس شهربانی خلخال منصوب شد. بعد از دو سال بعنوان معاون شهربانی اردبیل به آن شهر منتقل گردید و مدت کوتاهی در آن شهر بود و در سال 1330 با سمت رئیس شهربانی به شهر ماکو انتقال یافت و بعداز چند سال رئیس کلانتری تبریز شد. در آن زمان سرهنگ بیوک خان کوپال همشیره زاده آقاخان، رئیس شهربانی خوی بود و بعد از درگذشت وی، آقاخان به بجای او منصوب شد و چندین سال رئیس شهربانی خوی بود. مدتی نیزبا درجه سرهنگی  سمت ریاست آگاهی استان آذربایجان غربی را داشت سپس به تهران انتقال یافته پیشنهاد ریاست کل شهربانی استان سیستان و بلوچستان را نپذیرفت. درسال 1353 از خدمت کناره گیری کرده بسال 1365 در سن 84 سالگی و بلاعقب درگذشت. آرامگاه ایشان در امامزاده عبدالله تهران واقع است.