Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

امیر عیسی دنبلی

 

امیرعیسی ملقب به سلطان صلاح الدین فرزند امیر یحیی کرد دنبلی اخشیدی معاصر سلطان سنجر بود. ابو موسی ثانی و ملک صالح دیگر القاب ایشان است. وی از امرای مشهور زمان خود بوده و در منابع مختلف خارجی نیز از ایشان نام برده شده است و شعرای متعددی در اشعارشان از وی سخن گفته اند.

بنا به نوشته تاریخ احسن القصص امیرعیسی در تمام مدت حکمرانی خود با فرنگیان در جنگ بود و آنها را از سرزمینهای تحت تصرفش که شام و حلب و ارمن را شامل میشد بیرون کرد و در طول دوران حکمرانی خود کاملا" مستقل بود و از هیچ پادشاهی تبعیت ننمود و مقر اصلیش قلعه دنبل بود. کتاب فوق الذکر ویرا از مجاهدین بزرگ در راه خدا و خاتم انبیا بیان نموده است. امیر عیسی در سن 66 سالگی درگذشت و در مقبره ای که برای خودش در شام ساخته و موقوفات زیادی برای آن قرار داده بود مدفون است و چون از جهادگران در راه خداو پیامبرش بوده برابر رسوم آن زمان شمشیرش را به همراه خودش دفن نموده اند.