Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

امیر ایوب خان دنبلی

 

 امیر ایوب خان دوم پسر امیربهروزخان ملقب به سلمان خان سوباشی دنبلی به فرمان شاه صفی صفوی بعد از رحلت پدربزرگ خود به  حکومت چورس ، خوی و سلماس در سال  1009 خورشیدی بر جای او نشست . ایوب خان زمان  حمله سلطان مراد عثمانی در سال1009 خ رشادتهای زیادی از خود نشان داد.سلطان مراد پس از ورود به خوی دستور قتل عام مردم خوی را صادر کردو در مدت کوتاهی این شهر خالی از سکنه شدو بزرگ و کوچک را از دم شمشیرگذراندند.

ایوب خان و پسرش مرتضی قلی خان بزرگ بعد از سلمان خان در آبادی وتوسعه  چورس کوشیدند. ایوب خان تا سال 1038 خورشیدی که زمان رحلت وی می باشد حکومت چورس را داشت .  

تاورنیه جهانگرد و تاجر فرانسوی که در زمان ایوب خان به چورس سفر کرده است در سفرنامه خود در باره چورس می نویسد:  « از سلمان سرای میروند به چورس ، بیک آنجا خراجگزار پادشاه ایران است و در  قلعه کهنه ای دو کیلو متر دور از شهر اقامت دارد . در آنجا باید برای هربار مال التجاره  9  عباسی حق گمرک ادا کرد بعلاوه سوغات برای بیک . اما سوغات بیک عبارت است از چند کله قند و جعبه های شیرینی و کوزه های مربا، زیرا سوغات نقدی خلاف احترام است و به شرافت بیک بر می خورد . در چورس شراب خوب یافت می شود . از چورس به اواوغلی و از اواوغلی به چشمه میرود »

اولیا چلبی که در سال 1026 خورشیدی به چورس سفر کرده بود در مورد چورس و ایوب خان می نویسد: «خان نشینی است در حوالی نخجوان. دو هزار سپاهی و یک قاضی و دوازده ضابط دارد . قلعه پنج گوش آن بر روی پشته ایست و دیوار ساده ای دارد و از بنا های اوزون حسن است . مراد چهارم آن را مورد حمله قرار داده و رخنه های دیوار هنوز موجود است . دروازه قلعه رو به جنوب است . در درون قلعه جز مسجد حسن هیچ عمارتی نیست . اما شهر بیرون قلعه هفت هزار خانه دارد. خانه های آن نوساز است . یازده مسجد دارد و هفت کاروانسرا و دویست دکان . قصرهای آبادی نیز دارد. خان چورس ایوب خان مردی ظریف، نکته دان، شیرین سخن، خوش معاشرت و جوانمرد است. سه شبانه روز با او انس کردیم روز چهارم سه تومان عباسی و مقداری پارچه حریر نفیس به ما انعام داد و حضورش را ترک کردیم .»