Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

امیر ایوب خان دنبلی 

 

امیر ایوب خان فرزند کنعان بیگ و نواده امیر بهروز ملقب به سلمان خلیفه بود. پدر وی کنعان خلیفه در زمان حیات سلمان خلیفه درگذشت. شاه طهماسب ایوب خان را پیش خود تربیت نمود تا اینکه وی به سن رشد رسید. وی از سرداران سپاه شاه تهماسب بود و در شجاعت و جوانمردی از پدر و اجداد برتری داشت. به نوشته تاریخ شاه طهماسب، زمانی که پیربداق خان بیگلربیگی آذربایجان بود سپاه رومیان که تعداد سربازان آن هشتادهزار بیان گردیده به آذربایجان یورش آورد. امیر ایوب خان با لشگر ده هزار نفری به اردوی دشمن حمله نموده، آن سپاه عزیم را شکست داده و تمامی توپخانه و سلاحهای آنها را تصرف کرد. شاه طهماسب با شنیدن خبر این پیروزی در نامه ای به پیربداق خان چنین نوشت: «چنین خدمت و شوکتی بزرگ که از امیر ایوب خان در حراست ایران به تقدیم رسیده او را عنایتی و تو را محبتی در خور شآن او لازم است چه اولاد تومنحصر به یک دختر است یکصد هزار تومان ملک و مجاری ضمیمه جهازش کرده به دامادی آن امیر مشغول باش.» خود شاه نیز جیقه و سراپرده و کرنای خانه و قلیانی مکلل با فرمان لقب شهریاری به سرافرازی او عنایت فرمود.

امیر ایوب خان در لشگرکشی شاه طهماسب به ایروان فرمانده سپاه وی بود و درفتح آنشهر و قلعه دلاوریها از خود نشان داده از طرف شاه تهماسب به اعطاء بیگلربیگی و سپهداری مفتخر گشت.

بنا به نوشته تاریخ شاه طهماسب، در زمان سلطنت وی از طرف دولت روم فردی بنام کمال سلطان بعنوان سفیرکبیر جهت مذاکره به حضور شاه آمد ودر حین مذاکره با شاه طهماسب از شجاعت و دلاوری مردم ایران و روم سخن بمیان آمد. سفیر گفت کمانی از سلاطین کیان در دولت روم بود که هیچ کدام از پهلوانان نتوانستند آنرا چله کنند و من آنرا برای امتحان پهلوانان ایرانی بهمراه خود آورده ام. امیر ایوب خان آن کمان را چله کرد و مورد عنایت شاه قرار گرفت.    

ایوب خان درسال 994 درگذشت و در قریه نازک در بقعه مخصوصی نزد پدر و اجدادش مدفون شد. دو پسر داشت. شاه بنده خان و بهروز خان