Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

بهاالدین آقا دنبلی

 

بهاالدین آقا فرزند عبدالرزاق بیگ دنبلی جوان رشید و فاضلی بوده و نزد عباس میرزا و پسرش تقرب داشت تا پایان عمر حکومت تبریز را بعهده داشت اشتهاردی در مورد وی چنین می نویسد « تقربی بسزا دارند و خدمات خاصه خلوت و مهمات عامه جلوت سفرا" و حضرا" مخصوص ایشان است» بهاالدین آقا در سال 1213 خورشیدی، پس از بازگشت از ماموریتی که برای وصول مالیات اصفهان به آن شهر رفته بود ، در تهران درگذشت و محمدشاه منصب او را به پسر بزرگش علی آقا داد.فرزند دیگرش حسینقلی آقا بود.