Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

 

امیر اسدالله خان بهجت الملک دنبلی

 

امیر اسدالله خان ملقب به بهجت الملک فرزند امیراصلان خان و نواده امیر احمدخان شهید از سران نظامی زمان ناصرالدین شاه بود.وی تحصیلکرده اروپا، و بزبان فرانسه تسلط کامل داشته و از علوم زمان خود نیز بهره مند بود. مدت دو سال ازفرماندهان سپاه شاهزاده عبدالحسین میرزا نصرت الدوله سالارلشکر فارغ التحصیل دارالفنون وبرادرهمسر مظفرالدین شاه فرمانده قشون آذربایجان بود. بعدازدوسال، شاهزاده عبدالحسین میرزا بدستور ناصرالدین شاه به تهران احضار و با لقب فرمانفرما والي کرمان و بلوچستان شد و در سال 1270 خورشیدی اسدالله خان را که در آن زمان درجه امیرتومان داشت دعوت به همکاری نمود و وی با فوج سپاهیان دنبلی عازم کرمان گردیده، نایب الحکومه و فرمانده لشکر کرمان و بلوچستان شد. محمود همت کرمانی در کتاب تاریخ کرمان (ص 305) مینویسد:« در سال 1312 قمری شاهزاده عبدالحسین میرزا به تهران آمد و تدارک رفتن به کرمان را گرفت و قبلا بهجت الملک امیرتومان را از طرف خود پیشکار و به عنوان نایب الحکومه به کرمان فرستاد. امیر تومان طبق سفارشات شاهزاده به کرمان آمده مشغول امورات گردید اول نظم و امنیت را برقرار سپس مالیات عقب افتاده را دستور داد تا وصول نمایند. در اواخر محرم سال 1313 قمری شاهزاده عبدالحسین میرزا اطلاع داد که حرکت بطرف کرمان نمودم. امیرتومان تدارک پیشوازی مجللی را دید.» همچنین در صفحه 338 مینویسد:« در سال 1314 قمری بعداز ترور ناصرالدین شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه عبدالحسین میرزا بدلیل مختصر کسالتی، از شاه تقاضا نمود به تهران سفر کند بدین لحاظ از طرف خود بهجت الملک امیرتومان را به نیابت گذارده روانه تهران شد.» در ادامه کتاب در صفحه 342 آورده است « در اول جمادی الاول 1315 حکومت کرمان را به آصف الدوله دادند. فرمانفرما در این موقع در تهران بود و بهجت الملک امیرتومان که نایب الحکومه بود دستور داشت تا به شیراز برود و در موقع حرکت، مردم کرمان با احترامی خاص از او بدرقه نمودند و مردم حق پرست کرمان از خدمات او تجلیل نمودند.» از نوشته های کتاب فوق چنین بر می آید که فرمانفرما مدت بسیار کمی در کرمان حضور داشته و در حقیقت حکومت کرمان و بلوچستان از سال 1312  تا سال 1315 بعهده اسدالله خان بوده است که به شایستگی از عهده آن برآمده و از بروز ناآرامی هائی که بعد از ترور ناصرالدین شاه کشور را فرا گرفته بود در حوزه حکومتی خود بخوبی جلوگیری نموده است.

فرمانفرما و بهجت الملک که از افراد تحصیلکرده، روشنفکر و آزادیخواه زمان خود و از طرفداران مشروطیت بودند، کرمان را به یکی از پایگاههای مهم نهضت مشروطیت تبدیل کرده بودند. همچنین برابر اسناد و مکاتبات موجود در مرکز اسناد ملی ایران روابط نزدیکی با حسینقلی خان نظام الدوله که او هم از شخصیتهای برجسته نهضت در آذربایجان محسوب میشد داشتند. این سه شخصیت با توجه به حسن روابطی که با مظفرالدین شاه داشتند از افراد موثر در تصمیم  شاه برای امضای فرمان مشروطیت بودند.  

خانواده های سپاهی دنبلی که در کرمان، یزد و شهرهای اطراف زندگی میکنند منصوب به سپاهیان فوج دنبلی میباشند که از خوی به آن منطقه مهاجرت نموده اند. از چهره های شاخص آن خاندان، علیقلی خان سپاهی دنبلی ملقب به  مهندس الدوله را میتوان نام برد که شاگرد آلبرت انیشتن و فارغ التحصیل دانشکده پلی تکنیک زوریخ آلمان و از شخصیتهای برجسته و روشنفکر زمان احمدشاه و پهلوی اول و داماد کاشف السلطنه پدر چای ایران بوده که به همراه دکتر سیاسی  و تنی چند از تحصیل کردگان زمان خود جمعیت جوان ایران را پایه گذاری نمودند. این جمعیت برابر اساسنامه خود، در تشویق جوانان به تحصیل و ورزش و آشنائی آنان با دستاوردهای روز جهان فعالیت داشت.

امیر اسدالله خان پس از 3 سال خدمت در کرمان و بلوچستان، از طرف مظفرالدین شاه به حکومت شیراز منصوب گردید و بعد از سرکوب ناآرامی ها و بلواهای تنگستان، لقب معتضدالملک گرفت. خانواده های معتضدی در شیراز اولاد وی می باشند. میرزا حبیب الله خان یکی دیگر از فرزندان اوست.