Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

 

 

 

دوره حکومت امرای دنبلی در آذربایجان و بخصوص در خوی ، سالهای طلائی علم و ادب و معرفت این شهر بعد از قرنها فترت بوده است .آوازه عدالت و دانش پروری امرا وبزرگان دنبلی جمع زیادی از دانشمندان ، نویسندگان و شعرا را از شهرهای مختلف ایران و سایر کشورها در خوی، تبریز و سایر مناطق تحت حکومت دنبلی ها جذب نموده و آنها را به بارگاه امرای دنبلی سوق میداد.بدلیل امنیتی که امرای دنبلی ایجاد کرده بودند و همچنین بدلیل امکانات مناسبی که در آن عصر جهت استفاده بازرگانان ایجاد گردیده بود ، کاروانهای تجاری بزرگ بعد از قرنها از  شهرهای خوی و تبریز عبور مینمودند که این موجب کسب درآمد و ثروت بیشتر در این شهرها گردید و همین ثروت موجبات آبادانی هر چه بیشتر شهرها بخصوص خوی و آبادیهای اطراف آنرا موجب گردید و بدین ترتیب بود که خوی به دارالصفا و عروس شهرهای ایران شهرت یافت . لازم به ذکر است بعد از حکومت دنابله متاسفانه آن مرکزیت علمی، فرهنگی، رونق اقتصادی و همچنین امنیتی که امرای دنبلی در خوی ایجاد کرده بودند از بین رفت و  دانشمندان و شاعران بزرگ ساکن در خوی نیز به دیگر شهرهای ایران مهاجرت نمودند.در ذیل به معرفی چند تن از شعرا و دانشمندان آن عصر می پردازیم .

 

 ملا عبدالنبی تسوجی  میرزا محمدرضا هندی
عبدالرزاق بیگ دنبلی  میرزا محمدعلی اصفهانی
میرزا حسن تسوجی شیخ الاسلام  برقی خوئی
حریف جندقی خوئی مهر علی خوئی
سید امین کشمیری ساغر تبریزی
خرد مازندرانی سالک خوئی
 میرزا حسن فانی ریاضی میرزا مهدی منشی
 مهجور خوئی صاحبه سلطان دنبلی
شوریده خوئی  میرزا حبیب خان دنبلی
تائب خوئی  حاجی میرزا ابراهیم دنبلی
حیران دنبلی میرزا محمدعلی دنبلی
میرزا عبدالرسول فنا ریاضی میرزا محمد مهدی تسوجی
شوقی تبریزی دنبلی منظور شيرازى

 

 

 

Home | اصل و نسب طایفه دنبلی | تاریخ برمکیان | مشاهیر دنبلی | آثار بجا مانده | دانشمندان و شعراء | گالری عکس | تماس با ما | جستجو