Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

اسماعیل خان دنبلی (خویسکی)

 

اسماعیل خان فرزند جعفرقلی خان دنبلی معروف به باتمانقلینج بعد از درگذشت پدرش ، حکومت شهر شکی واقع در شمال جمهوری آذربایجان فعلی را تا سال  1819 میلادی(1198 خورشیدی) بعهده داشت و درآبادانی و  حفظ امنیت و آرامشی که پدرش در آن شهر و اطرافش بوجود آورده بود کوشید . وی همچنین ژنرال ارتش روسیه نیز بوده است . همسرش توتی آغا بیگم نام داشت و دختر محمدحسن خان حاکم شکی قبل از مهاجرت جعفرقلی خان بود. همچنین دختری داشت بنام سادات بیگم  که او را به عقد اسکندرخان فرزند کلبعلی خان دنبلی درآورد و فتحعلی خان خویسکی معروف، حاصل این ازدواج است. اسماعیل خان برادری هم داشت بنام ابوتراب خان معروف به آبراخان که اعقاب او با نام آبراخان اف و آبراخان اوا شناخته میشوند. در منابع تاریخی جمهوری آذربایجان، از خاندان دیگری نیز بنام شکی خان اوف منتسب به جعفرقلی خان و اسماعیل خان نام برده شده ولی چگونگی این انتساب برای ما نامعلوم نیست.

با درگذشت جعفرقلی خان، ژنرالهای روسی دراراضی و مسائل محل حکمرانی اسماعیل خان مداخله مینمودند و همین امر موجب ایجاد اختلاف بین اسماعیل خان و آنان گردید. زمانیکه این اختلافات به اوج خود رسیده بود، وی بطور مرموز دچار بیماری شد و بعد از یک هفته بستری شدن  در تاریخ  24/7/1819  میلادی (اول مردادماه 1198 خورشیدی) درگذشت.

روسها نیز که منتظر چنین فرصتی بودند به بهانه اینکه اسماعیل خان فرزند پسر ندارد بنابراین ادامه تعهد روسیه مبنی بر برسمیت شناختن حکومت موروثی اولاد جعفرقلی خان در شهر شکی موضوعیت ندارد، خان نشین شکی را به ایالت شکی تغییر نام داده و متصرف گردیدند. به این ترتیب حکومت اولاد جعفرقلی خان بر شهر شکی پایان یافت. همچنین مالیاتهای سنگین برای خاندان خویسکی تعیین گردید. هدف روسها از وضع چنین مالیاتهای سنگین این بود که آنان را مجبور به مهاجرت نمایند زیرا حضور افراد این خاندان در آن شهر با محبوبیتی که در منطقه داشتند و حضور عده زیادی نیز که از خوی و سایر شهرهای جنوب ارس به آن شهر مهاجرت نموده بودند برای روسها نگران کننده بود و آنها این نگرانی خود را بطور علنی عنوان مینمودند. در نتیجه این سیاستها دنبلی های شکی مجبور گردیدند به شهر گنجه مهاجرت نمایند.

عمارت حکومتی جعفرقلی خان و اسماعیل خان در شهر شکی بنام «سرای خان» معروف است و در زمان ریاست جمهوری حیدرعلی اوف توسط متخصصین آلمانی بطور کامل بازسازی شده و مهمترین اثر تاریخی آن شهر محسوب میگردد. خیابانی نیز در آن شهر بنام این خاندان، خویسکی نامگذاری شده است.

  تصاویری از سرای خان :