Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

فضلعلی بیگ دنبلی

 

فضلعلی بیگ بزرگترین پسر نجفقلی خان بیگلربیگی آذربایجان و نواده مرتضی قلی خان، فردی دانشمند و از ادیبان بزرگ زمان خود بود. او خط خوبی هم داشته و خوشنویسی را در مکتب استاد عبدالمجید طالقانی که از خوشنویسان  معروف  زمان خود بود فرا گرفت. عبدالرزاق بیگ درمورد وی چنین مینویسد: «اجنب اولاد و اعز امجاد که به جان جهانی می ارزید»

فضلعلی بیگ در زمان سلطنت کریمخان زند بعنوان گروگان به شیراز منقل گردید. درسال 1150 خورشیدی نجفقلی خان، دیگر فرزندش عبدالرزاق بیگ را که در آن زمان ده ساله بود بجای او بدربار زند فرستاد و فضلعلی بیگ را به تبریز بازگرداند تا بتواند در آینده جانشین پدر گردد ولی در زمین لرزه سال 1161 خورشیدی که شهرتبریز بکلی خراب شد وی نیز به اتفاق هفتصد نفر از خدمه زیر آوار ماند و درگذشت.