Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

امیر بهلول  دنبلی

حاجی بیگ

امیر بهلول فرزند شیخ احمدبیگ ملقب به امیر قلیچ و معروف به حاجی بیگ و معاصر تراکمه بود. همسر وی خواهر اوزون حسن آق قویونلو بود.دیگر خواهر اوزون حسن همسر سلطان جنید صفوی بود. همچنین حسن پادشاه دو دختر خود را نیز بعقد امیر رستم پسر حاجی بیگ و سلطان حیدر پسر سلطان جنید درآورده بود. در حقیقت اتحاد و اتفاق دنبلی ها و صفویان از اینجا آغاز میشود که تا زمان انقراض سلطنت صفویه کماکان ادامه داشته و در طول تاریخ آن سلسله، امرای دنبلی همواره از متحدان بزرگ و مورد اعتماد آنها بوده اند. روی این اصل است که قاموس مینویسد «درزمان ظهور مشایخ صفوی و پادشاهان این سلسله دنابله با ایشان موتلف و متفق بودند عده ای از محدثین و رواة مذهب اثنا عشری از دنابله بوده اند. محمد ابن وهبان دنبلی بواسطه کمیل ابن زیاد از حضرت امیرالمومنین(ع) حدیث روایت می کنند» بنابراین نظریه ریاحی در کتابش موسوم به تاریخ خوی که مینویسد «سلمان خان اول کسی است که در اجرای سیاست های صفویه، افراد ایل دنبلی را به این مذهب فرا خواند» کاملا" مردود است.

امیربهلول تمامی مناطق دزری را تا کوه پرد در کرمانشاه و قلعه های مستحکم دنبل، پرد و کیقباد را در تصرف خود داشت تابع دولت ایران و همواره با سلاطین رومی در ستیز بود تا اینکه دو طرف مخاصمه قرار بر تعیین مرز و پایان جنگ گذاشتند. وی که نماینده دولت ایران بود در داخل چکمه های خود خاک ایران ریخت و وقتی چند منزل داخل خاک روم گردید از اسب پیاده شد و قسم یاد کرد که الان بر روی خاک ایران ایستاده ام و همان محل مرز ایران و روم تعیین گردید. در جنگ اوزون حسن و سلطان ابوسعید تیموری، سپهسالار قشون حسن پادشاه بود و به اتفاق برادرش راه را بر تیموریان بست و رشادتهای زیادی از خود نشان داد.جهان نما می نویسد:«آن امیر در آن روز رزمی داد که نام نام آوران عالم را از صفحه روزگار بشست وآن لشکر آزموده بزرگ را که سلطان ابوسعید آورده بود معدودی بسلامت رستند.» همچنین در کتاب فوق بیان گردیده حسن پادشاه نامه دوستانه ای که عنوانش «برادر ارجمند کامکار امیر قلیچ خان میرمیران و سپهسالار سپاه همواره قرین سلامت و همنشین سعادت باشند» بود به امیر بهلول نوشته بود و همین نامه بدست یکی از یکانلوهای طایفه دنبلی افتاد و بعداز چندی ابراز نموده ادعای سیادت کرده چند هزارخانه اسم خود را سید گذاشته و هر سال مبلغی از مسلمانان بعنوان خمس دریافت میکردند.

در سال 854 خورشیدی که  سلطان حیدر صفوی طبرستان و داغستان را متصرف شد و عازم تسخیر گرجستان گردید. سلطان خلیل شیروان شاه از امیربهلول استمداد نمود ولی وی باطنا" بواسطه قرابت واتحاد و مسلک مذهبی متمایل به سلطان حیدر بود و به حمایت از او وارد جنگ شد و در میدان نبرد به شهادت رسید وبنا به وصیت خود درقله کوهی بلند درمنطقه سکمن آباد خوی مدفون گردید و آن کوه به حاجی بیگ معروف شده امروزه آن محل را  ییلاق حاجی بیگ می نامند.