Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

حسینقلی آقا دنبلی

 

حسینقلی آقا فرزند بهاالدین آقا و نواده عبدالرزاق بیگ دنبلی بود.وی درسال 1222 خورشیدی یکی از پنج نفر دانشجوی اعزامی به پاریس بدستور و انتخاب محمدشاه قاجاربود. و بنا بر نظر شاه که به خط خود نوشته بود، در علم سرکردگی پیاده و توپخانه، از سال 1223 تا 1227 خورشیدی تحصیل کرد و در طول تحصیل از دانشجویان ممتاز مدرسه سن سیرو پاریس بود.

در زمان سلطنت فتحعلی شاه، ناپلئون بناپارت نامه ای به او نوشته و توسط فرستاده ای به دربار ایران ارسال کرد و در این نامه پیشهاد همکاری با ایران در زمینه های مختلف از جمله نظامی را داده بود ولی چون دردربار ایران کسی نتوانست نامه ناپلئون را که بزبان فرانسوی نوشته شده بود بخواند بعد از مدتی فرستاده وی بدون گرفتن جوابی دربار ایران را ترک نمود. بعد از جنگهای ایران و روس و شکست ایران در این جنگها، دولتمردان به این فکر افتادند که با اروپائیان ارتباط برقرار نموده و ارتش ایران را بازسازی نمایند و در زمان سلطنت محمدشاه تصمیم براین گرفته شد که با اعزام دانشجو به کشورهای اروپائی خصوصا فرانسه به این مهم نائل شوند. در اجرای این سیاست دربار ایران، حسینقلی آقا از نخستین اندیشمندان ایرانی بودکه به اروپا اعزام و با فرهنگ غرب آشنا شد. این اقدامات دولت ایران موجب گردید اروپائیان و ایرانیان با فرهنگ و تمدن یکدیگر آشنا شده و به تحقیق و مطالعه در آن بپردازند و هریک از این دو فرهنگ طرفدارانی دربین اندیشمندان طرف مقابل داشته باشند.

حسینقلی آقا بعد از درگذشت محمدشاه به ایران مراجعت نموده به کار مشغول شد و در اوائل حکومت ناصرالدین شاه به فکر ایجاد تغییر و تجدد در نظام زندگی ایرانیان بوده است .

سفیر وقت فرانسه در ایران کنت گوبینو که از علاقمندان به فرهنگ ایرانی بود و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته است در کتاب ادیان و فلسفه در آسیای مرکزی در فصل پنجم زیر عنوان متفکران آزاد و تماس با افکار اروپائی ، حسینقلی آقا را ستایش میکند و میگوید که به زبان و فرهنگ فرانسوی آشنائی کامل داشته و در ملیت ایرانی و اعتقاد به تجدید مجد و عظمت ایران تعصب شدید داشته است .