Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

سیدامین کشمیری

 

به نوشته مرحوم میرزا حسن ریاضی در کتاب بحرالعلوم ، وی از مردم منطقه کشمیر بوده است . در سفری که به خراسان داشته به اسارت ازبکها در آمد و در شهر بخارا به بردگی فروخته شد . بعد از مدتی آزاد شده در مشهد به تحصیل علوم نجوم و ریاضی پرداخت . مدتی به سیاحت شهر ها پرداخته و وقتی به خوی رسید در این شهر ساکن و متاهل شد. سال وفات وی 1199 می باشد.