Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

در سال 1920 میلادی منطقه قفقاز جنوبی که در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار  بدلیل بی کفایتی وی ، طی قرارداد های ننگین گلستان و ترکمنچای از ایران جدا شده بود توسط ارتش شوروی تصرف  و با سقوط دولت آذربایجان که به رهبری محمد امین رسولزاده و فتحعلی خان دنبلی (خویسکی) در سال  1918 میلادی تشکیل شده بود، حکومت سوسیالیستی در این منطقه همچون سایر مناطق روسیه برقرار گردید . نظام حکومتی جدید سوسیالیستی مورد قبول و پذیرش مردم آن سامان نبوده و روسها به رهبری(یوسف یوسف زاده) معروف به استالین که خود متولد گرجستان و اصالتا" ایرانی بود ، در کل مناطق تحت تصرف خود که قفقاز جنوبی را نیز شامل می شد ، با قلع و قمع نیروهای ملی سعی داشتند تا هر نوع اعتراض و مقاومتی رااز طرف مردم  در نطفه خفه کنند .لذا اقدام به یک سری ترورها و حذف مخالفان نمودند که در تاریخ جهان و روسیه به ترورهای سرخ معروف است .برخی از امرای دنبلی نیز که در زمان سلطنت فتحعلی شاه و در نتیجه سیاستهای ضد ملی وی به اجبار به آران مهاجرت نموده بودند و خاندان آنها  در شهرهای مختلف منطقه آران از جمله شکی و گنجه حکومت داشتند و بسیاری از آنان از چهره های هنری ، نظامی و سیاسی آن سامان محسوب میگردیدند و به سبب عملکرد خود از محبوبیت و مقبولیت زیادی در میان  مردم برخوردار بودند ، با حکومت جدید کمونیستی همراهی نکردند. لذا طبیعی بود که حکومت کمونیستی جدید چنین شخصیتهائی را تحمل  نکند بدین ترتیب اکثر افراد سرشناس این خاندان یا به قتل رسیدند و یا تبعید شدند. فتحعلی خان خویسکی نبیره امیر احمدخان شهید شاخص ترین آنهاست .شرح مختصرتعدادی از آنان در زیر ذکر میگردد.

 

 

احسان خان کنگرلوی دنبلی

فرزند کلبعلی خان و سومین خان نخجوان بود در سال 1823 میلادی برابر 1202 شمسی در گذشت .

 

اسماعیل خان کنگرلوی دنبلی

فرزند احسان خان و برادر کلبعلی خان در تاریخ 1819 میلادی متولد و در سال 1891 به درجه ژنرالی ارتش رسید . در سال 1908 در گذشت.

 

کلبعلی خان کنگرلوی دنبلی

فرزند احسان خان در سال 1874 میلادی بدرجه ژنرالی رسید و در سال 1885 درگذشت.

 

جمشید خان کنگرلوی دنبلی

متولد سال 1895 میلادی برابر 1274 شمسی ، در سال 1918 میلادی برابر  1297 شمسی حاکم شوشا شد و در سال 1938 میلادی برابر 1317 شمسی توسط استالین دستگیر و به قتل رسید.

 

کلبعلی خان کنگرلوی  دنبلی

برادر بزرگ جمشیدخان ، بعد از تصرف آذزبایجان توسط ارتش شوروی به ایران مراجعت کرد و ژنرال ارتش ایران شد ولی به اتفاق برادرش احسان خان بطور مرموزی به قتل رسیدند.

 

امیراصلان خان دنبلی (خویسکی)

متولد 1888 میلادی در کابینه مساوات آذربایجان در سالهای  1920-1917 میلادی  وزیر کشور بود بعداز اشغال آذربایجان توسط ارتش شوروی به ترکیه تبعید شد و در سال 1954  میلادی در آنکارا درگذشت .

 

امیرخان دنبلی (خویسکی)

فرزند جهانگیرخان و برادرزاده فتحعلی خان ژنرال ارتش آذربایجان بوده و در زمان تهاجم روسها به شهر قزاق در جمهوری آذربایجان و بعد از آن در شهر قبا اولین ژنرالی بود که در برابر آنها مقاومت نمود. پس از تسلط روسها به آذربایجان در سال 1920 به ترکیه تبعید در سال  1960 میلادی در استانبول در گذشت .

امیرخان یک فرزند پسر بنام جعفرخان و دو دختر بنام بیگم خانم و رمیده خانم داشت که بجز رمیده خانم که در شهر آنکارا زندگی می کند دو فرزند دیگر در زمان حکومت استالین در شهر گنجه اقامت داشته اند. جعفرخان پزشک و سرشناس ترین فرد شهر بوده و به همین دلیل و بدلیل اینکه از خاندان فتحعلی خان بوده اند در سال 1949 میلادی به همراه خانواده اش به سیبری و خواهرش بیگم خانم نیز باخانواده اش به قزاقستان تبعید شدند. بعداز مرگ استالین و در سال 1955 میلادی حکم برائت جعفرخان صادر گردید و وی بهمراه خانواده خود مجددا" به شهر گنجه بازگشت و در سال 1987 میلادی در آن شهر درگذشت و در محل آرامگاه خاندان خویسکی به خاک سپرده شد. حعفرخان 3 فرزند بنامهای آزادخان، رامیز خان و تامیلا خانم دارد که اینک در شهر گنجه ساکن میباشند.

 

حسینقلی خان دنبلی (خویسکی)

فرزند اسکندرخان و برادر فتحعلی خان ،  در تاریخ 22/9/1869 میلادی در شهر گنجه متولد گردید و تحصیلات خود را در والداوی قفقاز به پایان رسانید و در تاریخ 22 جولای 1887 میلادی وارد ارتش روسیه گردید و به درجه ژنرال ماژور در ارتش رسید. همسر وی شیرین بیگم خانم دختر ابوالفتح خان نواده جوادخان زیاداوغلی حاکم معروف گنجه بود.

حسینقلی خان بین سالهای  1920-1918  حاکم گنجه و از فرماندهان ارتش آذربایجان و معاون دکتر خدادادبیگ رفیع بیگلو وزیر بهداری کابینه فتحعلی خان خویسکی بود. بعداز سقوط دولت آذربایجان بهمراه دخترش که والیانی نام داشت و دامادش پالکونیک جهانگیربیک کاظم بیگلو و فرزند 6 ماهه آنها به ایران آمد. بعد از مدتی دامادش به گنجه مراجعت نمود و حسینقلی خان نیز به شهر استانبول ترکیه مهاجرت کرده و در تاریخ 7/12/1955 میلادی در آن شهر در گذشت.