Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

میرزا مهدی منشی

 

میرزا محمد منشی فرزند محمدنصیر خوئی بوده و محل تولدش شهر خوی می باشد .وی در زمان حکومت حسینقلی خان دنبلی  میزیسته ، مردی ثروتمند و از اکابر رجال آن عصر شهر خوی و سردبیر انشای محمدعلی میرزا فرزند بزرگ فتحعلی شاه بود و فضل و کمال و دانش کافی داشت .میرزا مهدی مدتی نیز در دارالانشای محمدشاه قاجار بودو در فضل و مکال و ادب و خوشنویسی بی مانند بود . بعد از مدتی از مشاغل دولتی کناره گیری کرد.وی عارف منش و صوفی و از مریدان قطب الاقطاب حاجی محمد حسین اصفهانی بوده . شعر نیز میسروده ولی تخلص قبول نکرده بود.نمونه ای از اشعار وی در ذیل ذکر می شود.

این فلک از من ربود یار مرا                   برد ز من یار غمگسار مرا

بود ز درد غمم حصار ولی                    زیر و زبر کرد آن حصار مرا

بود کنارم از او چو باغ بهشتی              خار نشانده است در کنار مرا

بود قرارم به وصل او و کنون                 نیست  ز هجران او قرار مرا

 

 

 

 

 

T