Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

میرزا زین العابدین خان مؤتمن الاطباء

 

ميرزا زين العابدين خان دنبلی ضرابی ملقب به  مؤتمن الاطبّا فرزند میرزا محمدخان و نواده میرزا احمدخان صبور، پزشک حضور ناصرالدّين شاه بود.وی نخستین فارغ التحصيل دارلفنون و شاگرد دکتر تلوزان فرانسوی بوده، از پزشكان نامي ايران در دوران قاجار بشمار میرود.موتمن الاطبا از بزرگترین جراحان زمان خود بود و از تخصص و مهارت بالای وی در بیرون آوردن سنگ از مثانه در کتب و مقاله های متعددی سخن به میان آمده است. همچنین آشنائی کامل با شعر و ادبيات داشته ومخصوصاً به شاهنامه و شعرهاى فردوسى عشق میورزید.

بنا به نوشته محسن روستائی در کتاب تاریخ طب و طبابت درایران، مطب موتمن الاطباء یکی از «مكاتب اربعه و چهارگانه طب»بود. اين مكاتب به عنوان پديده ‏اى مهم در تاريخ پزشكى عهد قاجار كه در مقابل مدرسه طب دارالفنون به ظهور رسيد، مورد بررسى قرار گرفته است. منظور از مكاتب، مطب چهار نفر از اطباى مبرّز تهران كه در حكم مكتبى براى آموزش طبابت بود، میباشد. از آنجا كه در اين چهار مطب راه نيل به هدف ـ اشتغال به طبابت ـ كوتاه بود و حساب و كتاب و پروانه و جوازى هم در كار نبود، طالبين طبابت اين راه را انتخاب می‏كردند و رنج تحصيل در مدرسه را بر خود هموار نمی ‏ساختند. اين مكاتب عبارت بودند از مطب‏هاى «ميرزا زين العابدين خان مؤتمن الاطبا، ميرزا ابوالحسن خان بهرامى، ميرزا على اكبر خان ناظم الاطبا و ميرزا سيد حسين خان نظام الحكما». به طالبين علم طب، پس از طى دوره در اين مكاتب، گواهینامه پزشکی ارائه میشد.

منزل شخصی مؤتمن الاطبا ، در منطقه پامنار تهران به شماره ۳۱۰۴ در فهرست آثار ملي ايران درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .این منزل كه در سال 1262 خورشیدی ساخته شد، با ۸۰۰ مترمربع مساحت در كوي نوري زاده پامنار واقع است و با ستون ها و ايوان ها و بافت معماري خود، يك نمونه از معماري و خانه هاي سنتي دوران قاجار است. استاد موتمن نواده موتمن الاطبا که در زمان ثبت خانه مذکور مالکیت آن را داشته با رضایت و خواست خود اجازه ثبت آن خانه را داده است.استاد موتمن درباره این خانه میگوید: در آن روزگاريعنى زمان ناصرالدين شاه این ساختمان از بهترین بناهای تهران بود. بطوریکه مأمورين مخفى شاه كه مراقب امورمالى بستگان دولت بودند آن را به شاه گزارش داده بودند. يك روز كه به موتمن الاطباء به اصطلاح شرفياب حضور بود، شاه به اوگفته بود حكيم باشى شنيده ‏ام عمارت سه طبقه ‏اى ساخته ‏اى. و در این مورد از وی تحقیق نموده بود.

میرزا زین العابدین خان در سال 1287 خورشیدی درتهران درگذشت. تنها فرزند وی حسینقلی خان میباشد.