Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

امیر موسی دنبلی ملقب به پیرموسی

 

امیر موسی ملقب به پیرموسی از بزرگان دنبلی در قرن چهارم هجری بود. مدت حکمرانی وی تا سال  350 خورشیدی( 360 قمری ) ادامه داشت. وی اولین فردی از امرای دنبلی است که حصار و شهر خوی را تعمیر کرده است. اکنون نیز روستائی در خوی بنام او معروف است مزار وی نیز در همان روستا قرار دارد .از وی اطلاعات زیادی در دسترس نیست .