Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

امیر بهروزخان دنبلی

 ملقب به سلمان خلیفه

 

امیر بهروزخان ملقب به سلمان خلیفه فرزند امیر رستم میباشد و بعداز درگذشت پدرش ریاست طایفه دنبلی را داشت. در برخی منابع نام وی امیر سلیمان خان هم نوشته شده است. وی بسیار هوشمند بوده خیرات و مبرات بسیار از او بازمانده است. در تاریخ شاه اسماعیل آمده است وی که پسرخاله شاه بود، خود به حضور شاه اسماعیل صفوی  شتافت و از طرف وی به سلمان خلیفه ملقب گشته و اجازه ارشاد یافت. وی در جنگ ایران و عثمانی در چالدران که «شاه جنگ ایرانیان» نامیده می شود از سرداران سپاه شاه اسماعیل بود.

عین متن فرمان شاه اسماعیل درمورد سلمان خلیفه را به نقل از نوشته کلانتر ضرابی در اینجا می آوریم. «لهذا در این اثنا که امیر بهروز ملقب به سلمان خلیفه بدرگاه معلی آمده شجره عالیه ماضیه ابراز نمود که از قدیم الایام خلافت دنبلیان و جماعت اکراد به آبا و اجداد او تعلق داشته و صورت و حسن اعتقاد و اخلاص او بر ضمیر منیر اشرف پرتو ظهور انداخت به همان دستور منصب جلیل القدر خلافت آن جماعت را به او مفوض و مرجوع فرمودیم که طالبان خود را بعد از تحقیق حال و تنقیح استحقاق و استهبال تاج و ابتهاج حواله نموده بدوام ذکر و احیای لیالی شریفه و طاعات و عبادات و امر بعروف و نهی از منکر در جزو منع از ارتکاب منهیات و رویت و مقاربت عورات اجنبی و زنان نامحرم و کنیزان غیر و امثال ذلک مشغول گرداند. در جمیع مواد طریق سلوک مشایخ و صوفیان این خاندان مسلوک دارد. سبیل طالبان خلیفة الخلفای مذکور آنکه مشارالیه را یا هرکس را که از جانب خود نایب نماید خلیفه خود و نصب کرده ما دانسته اوامر و نواهی او را مطیع و منقاد باشند. بعهده سلاطین و ولات حال و استقبال است که علی کل حال حمایت و تقویت ایشان را لازم شمارند.»

 شاه طهماسب در سال 913 خورشیدی بعزم سرکوبی ازبکان به خراسان رفت . سلطان سلیمان قانونی پادشاه عثمانی چون عرصه را خالی دید به آذربایجان حمله نموده تبریز را متصرف شد و راه سلطانیه را پیش گرفت . شاه تهماسب نیز از خراسان مراجعه و با نیروی اندک به قزوین رسید. از طرفی محمدخان بیگلو با سپاه خود به اردوی دشمن پیوست و به اتفاق آنها به ابهر آمد و مقدمه الجیش سپاه ایران نیز مغلوب گردید . در آن شرایط امیر سلمان خلیفه دنبلی با  سپاهی مرکب از پانزده هزار سوار و بقولی دیگر دو هزار سوار به خدمت شاه رسید  و موجب تقویت روحیه لشکریان شد ولی قبل از این که جنگ قطعی روی دهد سلیمان خان قانونی بدلیل سرمای زنجان مراجعت نموده و از راه عراق عرب به بغداد رفته و آن شهر را متصرف شد .

در جامع التواریخ مذکور است که گیلان و اردبیل علاوه بر ممالک موروثی مدتی تحت تصرف سلمان خلیفه دنبلی بود ولی پس از جلوس شاه اسماعیل دوم  از امارت کناره گیری نموده به ارشاد دنابله پرداخت.  سلمان خلیفه عمر درازی داشته  بنا به روایتی95 سال عمر داشته 50  سال آنرا به حکومت و امارت گذراند و بنا بروایتی دیگر 141 سال عمر کرده و 82 سال حکمرانی داشته است.  وفاتش در سال 995 واقع شده و مدفنش در شهر سلمان سرای (امروزه جزو خاک ترکیه محسوب میشود) که از آثار خودش میباشد در مقبره عظیمی که  برای خود احداث نموده بود مدفون گردیده است.

امیر کنعان بیگ تنها پسر سلمان خلیفه میباشد. بنا به نوشته تاریخ شاه طهماسب، وی در سفر سلطانیه شاهزاده ها را به سلمان خلیفه سپرد و بعد از فراغت از امور رومیان امیرکنعان را تربیت نموده با شاهزادگان حرکت میداد و به او میگفت تو را با پسران خود یکسان میبینم . وقتی کنعان بیگ به سن رشد رسید لقب خلیفه گرفت و سرداری سپاه به او محول شد. وی 24 سال عمر کرد و در زمان حیات پدر بسال 982 قمری به مرض سکته درگذشت و آرامگاهش در شهر گنجه واقع در جمهوری آذربایجان فعلی قرار دارد. با توجه به سن و تاریخ درگذشت کنعان بیگ بنظر میرسد روایت 95 سال عمر امیر بهروزخان صحیح باشد.