Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

شاه بنده خان دنبلی

 

شاه بنده خان فرزند امیرایوب خان نواده امیر بهروز خان ملقب به سلمان خلیفه و نواده دختری پیربداق خان بیگلربیگی آذربایجان بود. چون پیربداق خان فرزند پسر نداشت و مادر شاه بنده خان تنها فرزند وی بود شاه بنده خان را بجای پسر خود قبول کرده و تمامی املاک خود در همدان و کنگاور را وقف فرزندان  او نمود به همین دلیل در برخی منابع تاریخی شاه بنده خان را فرزند پیربداق خان نوشته اند.

شاه بنده خان سردار و اختیاردار سپاه شاه اسماعیل دوم بود و درزمان سلطنت شاه عباس و از طرف وی به سرداری طوایف ترک پیرپاک و اکراد تعیین گردید و عنوان بیگلربیگی گرفت. برای طوایف ترک و کرد تابع حکومت خود، ترک آقاسی و کرد آقاسی تعیین و یمین و یسار مراسم سلام را به آنها واگذار نمود. شاه بنده خان در زمان سلطنت شاه عباس و از طرف او مامور تسخیر گرجستان و داغستان شد و آن مناطق را تصرف نمود ولی بعداز پایان جنگ در یکی از قلعه های آن منطقه تیر خورده و در سال 1007 قمری در سن سی و پنج سالگی شهید شد. مزار وی در شهر گنجه که امروزه جزو خاک جمهوری آذربایجان محسوب میشود قرار دارد.